Stedenbouwkundige vergunningen

Wil u een eenvoudige dossiersamenstelling aanvragen voor een sloping, het rooien van bomen, een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken,… Voor al uw stedenbouwkundige adviezen kunt u bij Meetbureau De Ryck terecht.


Verkavelingen

Hebt u een woning of bouwgrond op het oog of bent u reeds eigenaar? Samen bekijken we de bebouwings- en verbouwingsmogelijkheden en zorg ik voor de aanvraag van de vergunning. 

Of hebt u al concrete ideeën? Wenst u over te gaan tot het verkavelen van uw grond? In dat geval kan ik u helpen vanaf de opmeting tot het indienen en opvolgen van uw dossier. Dat gebeurt in drie stappen:

  1. Eerst bekijken we samen de haalbaarheid van de verkaveling;
  2. Vervolgens maak ik een ontwerp van de verkaveling en stel de nodige stedenbouwkundige voorschriften op;
  3. Tenslotte verzorg ik de onderhandelingen met de stedenbouwkundige diensten en begeleid ik u tot en met het verkrijgen van de verkavelingsvergunning.
Meetbureau De Ryck (Jalor bv) - 0474/39 02 86 - marijke@meetbureaudr.be - BTW nr: BE 0537 993 672